// PRODUCTS & SERVICES

14 February 2020

Logistics Check-Up

Sermayemizi nasıl daha doğru kullanır, verimliliğimizi arttırır ve daha rekabetçi hale geliriz?
6 January 2020

Supply Chain Control Tower

Kontrol Kulesi, tedarikçiden müşteriye kadar uzanan bir tedarik zinciri içerisindeki faaliyetleri takip eden, izleyen ve yönlendiren merkezi bir platformdur...
9 October 2019

Tell a story with data.

Veriler hikayenizdir. İyi anlatılan hikayeler harekete geçmek için ilham verir. Veriyi doğru anlamak ve anlatabilmek geleceğinizin temelini oluşturur. Multidisipliner yaklaşımımız ve yaratıcı çözümlerimizle...
7 October 2019

Data Analytics and Visualization

Verinin ham formattan bilgi edinebilir hale getirilmesi oldukça önemlidir ve iyi bir veri bilimi çalışması güçlü kurgu ve hikâye anlatımı yeteneğine sahip olmalıdır. Verinin değere dönüştürülmesi...
5 October 2019

Demand Planning

Talep tahmini, hizmet ve ürünler için gelecekte oluşacak olan talebin, en doğru ve hatasız şekilde hesaplanması işlemidir. Tahmin yöntemleri tüketicilerin geçmişteki davranışlarına ve günümüzde...
3 October 2019

Simulation

Yeni yatırımlar, iyileştirme süreçleri ve planlama kararlarının hata paylarını en aza indirgemek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Süreçlerinizi dijital ortamda simüle ederek...